Image Photo List

2018年05月19日

2018年05月19日

春耕2回目

2018年05月05日

2018年05月05日

春耕

2018年03月26日

2018年03月26日

土日

2018年01月21日

2018年01月21日

冬枯れの田んぼ

2018年01月03日

2018年01月03日

甘水銘水

2017年11月19日

2017年11月19日

みかん

2017年11月12日

2017年11月12日

古代黒米を刈る

2017年11月11日

2017年11月11日

草刈

2017年11月05日

2017年11月05日

新米

2017年11月04日

2017年11月04日

本日も忙しい

2017年11月03日

2017年11月03日

籾すり

2017年10月21日

2017年10月21日

朝日と台風21号

2017年10月16日

2017年10月16日

乾燥中

2017年10月11日

2017年10月11日

稲刈3 姫ごのみ 

2017年10月09日

2017年10月09日

稲刈2 農林22号

2017年10月08日

2017年10月08日

稲刈 農林22号

2017年10月01日

2017年10月01日

農林22号と朝日

2017年09月26日

2017年09月26日

南田 姫ごのみ

2017年09月24日

2017年09月24日

南田 農林22号

2017年09月19日

2017年09月19日

北田 朝日

2017年09月18日

2017年09月18日

台風一過

2017年09月12日

2017年09月12日

台風が来そうだなぁ

2017年09月10日

2017年09月10日

北田 朝日 出穂

2017年09月03日

2017年09月03日

南田 農林22号

2017年09月02日

2017年09月02日

南田 イセヒカリ

2017年08月30日

2017年08月30日

北田 古代黒米